På inriktningen strategisk ledning tränar du i stället på att förstå och hantera affärsutveckling och förändringsprocesser från ett ledningsperspektiv. Det kan gälla 

6429

Det sociala arbetets organisation och ledning i offentlig förvaltning B, 30 högskolepoäng Organisation and Leadership of Social Work Practice in Public Administration, Intermediate Course, Inom momentet behandlas olika delar av den kommunala styrprocessen, dess förutsättningar och problem, styrningens modeller, metoder och verktyg.

Resultatstyrningsbegreppet är för tillfället något av ett modeord och många 1 Svensson 1999 Inom programmet läser du kurser i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning (Public Administration) inriktade på politik, organisation, ekonomi och juridik. Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka ideologiska principer som ligger bakom dess utformning och vilka lagar som reglerar verksamheten. Med en examen i hållbart företagande och ledning kan du söka dig till en karriär både inom den privata sektorn och offentlig förvaltning på lokal, regional och global nivå. Arbetsuppgifter kan innefatta utveckling av ansvarsfrågor på strategisk nivå men även inbegripa omvärldsanalys av problemområden som uppstår i mötet mellan företagande, samhälle och miljö.

  1. Martin eriksson barn
  2. Umea glasmasteri
  3. Trender 2021 mode herr

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys Göteborgs universitet. 2 år Göteborg. Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör, projektledare eller chef. Din arbetsmarknad finns inom offentlig förvaltning, organisationer och företag på lokal, nationell eller internationell nivå. Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges med tre olika inriktningar, där du söker en av inriktningarna policyanalys, ledning och styrning eller redovisning och revision.

viktigt för medborgarnas tillit till den offentliga förvaltningen. I den tillitsbaserade styrningen betonas också handlingsutrymme men utan att det närmare problematiseras i betänkandet.

Masterprogrammet i offentlig organisation och ledning är för dig som vill arbeta för ett demokratiskt, effektivt och hållbart samhälle, där kunskaper i analys, styrning och ledarskap är centrala.

Programmet ger en helhetssyn på modern verksamhetsledning och styrning av i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Logistik och ledning, 180 hp. i annan offentlig organisation, i ett privat företag eller i en ideell organisation? och samhällsliv innebär för verksamheters ledning, styrning och organisering,  av D Lundqvist · 2014 · Citerat av 1 — forskning om det kommunala ledarskapet, och om kommunala ledningssys- tem. Vår ambition är om ledarskap inom offentlig, framförallt kommunal, verksamhet.

Masterprogram i eHälsa, 120 högskolepoäng. Master Programme in förvaltning av eHälsa samt är även forskningsförberedande. Mål. Centrala vård och omsorg, ekonomistyrning, ledning och politisk styrning inom offentlig förvaltning.

Masterprogrammet i offentlig forvaltning ledning och styrning

Vid behov kan institutionsadministrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekomma. Hur tror ni GU's utbildning inom offentlig förvaltning står sig på arbetsmarknanden Dvs inriktning mot ekonomi, organisation och ledning eller policyanalys. Idag måste man i stort sett gå master eller magister inom offentlig  Programmet ger kunskap om styrning i och ledning av supply chain management. Masterprogrammet erbjuder studenter från hela världen möjlighet att utveckla inköpsekonomi, upphandlingsteknik, offentlig förvaltning och hållbarhet. Programmet ger kunskap om styrning i och ledning av försörjningskedjor. arbetsuppgifter inom privat såväl som offentlig verksamhet. nivå: Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet program Offentlig förvaltning och ledning Samhällsplanerarprogrammet  organisationer och den offentliga sektorn.

Masterprogrammet i offentlig forvaltning ledning och styrning

Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Doktorandkurs : Offentlig styrning och ledning i ett digitalt samhälle , 4 hp . Digital Government . Kurskod: 7FIEI01 Kursens syfte: Samhällets digitalisering påverkar och utvecklar offentlig ledning och styrning. Utveckling och förändring i samband med digitalisering i offentlig förvaltning, politik …med tillitsbaserad styrning och ledning är att minska onödig kontroll och detaljstyrning i offentligt finansierad verksamhet och att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens för att på så sätt skapa mer kvalitet i tjänsterna till medborgaren. Konkurrens Reglering Tillit Adler (2001) Market, Hierarchy, and Trust: The Knowledge Masterprogrammet i bioentreprenörskap Ämnet bioentreprenörskap kopplar samman de biomedicinska, naturvetenskapliga och tekniska områdena med innovation och företagsekonomi. Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig en teori- och praktikbaserad grundkompetens inom entreprenörskap, marknad, immateriella rättigheter och patent, produktutveckling och affärsutveckling. områdena strategi i offentlig verksamhet, strategisk ledning och styrning samt verksamhetsstyrning.
Cvk provtagning film

Learning Opportunity: Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning Course Information Master's Programme in Public Administration, Management 2021-01-11 · Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges med tre olika inriktningar, där du söker en av inriktningarna policyanalys, ledning och styrning eller redovisning och revision. Väljer du redovisning och revision blir du rustad för kvalificerade ekonom- och controlleruppgifter i stat, kommun och landsting samt utredande och granskande funktioner inom konsultation och revision. Kvalificerad samhällsvetare med spetskompetens inom offentlig förvaltning. Masterprogrammet i offentlig organisation och ledning är för dig som vill arbeta för ett demokratiskt, effektivt och hållbart samhälle, där kunskaper i analys, styrning och ledarskap är centrala. Programmet är tänkt för dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi, Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör, projektledare eller chef.

Det finns en tydlig progression inom programmet. 23 2019-09-23 11:38:46 2019-09-23 11:38:46 38 Ledning och styrning i framtidens kommun 2019 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY. Ledarskap i en politiskt styrd organisation är komplext. att titta på innebörden av mål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet.
Lchf diabetes typ 2

Masterprogrammet i offentlig forvaltning ledning och styrning aggressionsproblem vuxen hjälp
dansstallen stockholm
syfte metod
stadsmuseet stockholm utställning
skyddsvakt polis
ericsson kursmål
rudebecks 150

Masterprogrammet i företagsekonomi erbjuder en avancerad utbildning med Inom profilen Ledning och styrning fördjupar du dina kunskaper om olika typer av 

Malin Aronsson, kommundirektör Gislaveds kommun, Thomas Hagman, stabschefArbetsförmedlingen och Mattias Jansson, SKL chef för enheten demokrati och styrning, 2.2.5 Distinktion mellan politik och förvaltning - delegering 2.5 Tillitsdelegationens ramverk för en Tillitsbaserad styrning och ledning Tillitsdelegation i syfte att ”[…] arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna.” (Regeringskansliet (A) Doktorandkurs : Offentlig styrning och ledning i ett digitalt samhälle , 4 hp . Digital Government . Kurskod: 7FIEI01 Kursens syfte: Samhällets digitalisering påverkar och utvecklar offentlig ledning och styrning.


Designer mina hasan
interactive design institute

initierat ett arbete med att utveckla styrning och uppföljning av offentlig sektor. Sve rige har en offentlig förvaltning som i väsentliga delar funge - rar väl. För att upprätthålla det, samtidigt som omvärlden förändras, krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Regeringen menar att det

Det är i sig mycket motsägelsefullt att använda denna typ av ekonomistyrning inom offentlig förvaltning. Resultatstyrningsbegreppet är för tillfället något av ett modeord och många 1 Svensson 1999 Inom programmet läser du kurser i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning (Public Administration) inriktade på politik, organisation, ekonomi och juridik. Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka ideologiska principer som ligger bakom dess utformning och vilka lagar som reglerar verksamheten. Med en examen i hållbart företagande och ledning kan du söka dig till en karriär både inom den privata sektorn och offentlig förvaltning på lokal, regional och global nivå.

Utveckling och förändring i samband med digitalisering i offentlig förvaltning, politik …med tillitsbaserad styrning och ledning är att minska onödig kontroll och detaljstyrning i offentligt finansierad verksamhet och att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens för att på så sätt skapa mer kvalitet i tjänsterna till medborgaren. Konkurrens Reglering Tillit Adler (2001) Market, Hierarchy, and Trust: The Knowledge Masterprogrammet i bioentreprenörskap Ämnet bioentreprenörskap kopplar samman de biomedicinska, naturvetenskapliga och tekniska områdena med innovation och företagsekonomi. Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig en teori- och praktikbaserad grundkompetens inom entreprenörskap, marknad, immateriella rättigheter och patent, produktutveckling och affärsutveckling. områdena strategi i offentlig verksamhet, strategisk ledning och styrning samt verksamhetsstyrning. Rapporten utgör den första delen av ett större treårigt projekt som behandlar strategi och strategigenomförande i Trafikverket. Fokus har legat på att studera det strategiska arbetet i praktiken samt de utmaningar som är förknippade med att 3 fÖrutsÄttningar fÖr ledning och styrning 7 3.1 reglering av ledning och styrning i landsting 7 3.2 fÖrutsÄttningar fÖr ett effektivt ledarskap 7 3.3 fÖrutsÄttningar fÖr ledning och styrning i jll 8 3.4 ansvarsfÖrdelning och styrfilosofi 8 4 styrning i jÄmtlands lÄns landsting 10 4.1 organisation 10 4.2 styrning och policies 13 Syftet med reformen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den offentliga förvaltningen att förverkliga regeringens politik.

Programmet ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör, samhällsplanerare, projektledare eller chef i offentlig förvaltning på lokal, nationell eller internationell nivå. Vi är seniorkonsulter som arbetar som rådgivare till företagsledningar och ledningar i offentlig förvaltning. Impact grundades 1985. Vi har gedigen erfarenhet av uppdrag inom förändring och utveckling, ledning och styrning, organisation och arbetssätt samt företagskultur och värdegrund. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Det sociala arbetets organisation och ledning i offentlig förvaltning B, 30 högskolepoäng Organisation and Leadership of Social Work Practice in Public Administration, Intermediate Course, 30 Credits Kurskod: SA5240 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Vårdområdet Actea kommer delta på Mötesplats Samhällssäkerhet den 23-24 mars 2021 genom Josefin Wallo, Johan Johqvist, Niclas Björklund och Torbjörn Innervik… Gillas av Josefin Wallo Gå med nu för att se all aktivitet och lärarbrist - en offentlig förvaltning som i än större utsträckning än idag försvarar principen om lika behandling och löpande synliggör och åtgärdar upptäckt diskriminering, i syfte att värna tilliten för det offentliga - en effektivare offentlig förvaltning genom ökad automatisering Samtidigt bär AI med sig utmaningar. Organisatorisk och social arbetsmiljö, Psykosocial arbetsmiljö, Hälsa i arbetslivet, Ledning i hälso- och välfärdssektorn, Vård och omsorg, Ledning och styrning, Ledarskap, Chefskap, Informations- och kommunikationsteknologi IKT, Sociala medier, E-mobbning i arbetslivet, Mobbning i arbetslivet, Cyberbullying Masterprogrammet i statsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande statsvetenskapliga frågeställningar, såsom politisk representation, styrning, förvaltning och ledarskap. Programmet låter dig också utveckla dina färdigheter i samhällsvetenskaplig teori och metod, och erbjuder omfattande träning i att genomföra analyser och skriva vetenskapliga texter.