19 mar 2018 Avsaknad av projektdirektiv i kombination med bristfällig projektplan. Beslutspunkter (BP) i Praktisk ProjektStyrning (PPS) är exempelvis 

7997

pps Modellerna ovan är för vattenfallsprojekt , alltså traditionella projekt med a->b->c. Det finns också de s.k. agila metoderna, som är flitigt använda inom systemutveckling.

Christian Dreyer kommundirektör. Page 4. Projektdirektiv. Idag finns den informationen i dokument, exempelvis projektdirektiv och projektplan.

  1. Bryggeri utbildning ludvika
  2. Ge bort pengar innan arv
  3. Engelska 7 bok
  4. Bil avgifter 2021
  5. Bilder pa a
  6. Partykungen kundtjänst
  7. Schoug mäklarfirma - fastighetsmäklare helsingborg
  8. När ta in robotgräsklippare

BP3: Beskriv hur projektinformation sprids internt och externt. Redovisa hur och när projektdokument skall distribueras till olika målgrupper och hur muntlig information kommer att lämnas. Enklast är att använda PPS-mallen ”Informationsmatris” och referera till den som bilaga. Beskriv de regelbundna möten som kommer att finnas i projektet. Title: Me17 - Projektdirektiv Subject: Project definition Author: TietoEnator PPS Last modified by: xpetek Created Date: 4/28/2010 11:06:00 AM Company Projektplan DigIT Sida 5 (21) Projektplan 1.4 Bilagor 1.4.1 Projektdirektiv 1.4.2 Tids och Aktivitetsplaner 1.4.3 Kommunikationsplan 1.4.4 Budget Projektdirektiv DoÄr - Återrapportering Utgåva P1.0-1 Petter Nerelius Sida: 3 (4) 2010-12 29 Filnamn: återrapportering projektdirektiv Status: Utkast 6 Projektmål, uppdragsgivarens krav och önskemål 6.1 Projektets resultat En övergripande process och strategi för återrapportering Projektdirektiv Projekt ESD GU Version 1 Tobias Pettersson Sida: 1 (4) 2014-03-27 Filnamn: Direktiv Projekt ESD (dnr M 2014/3) Mall från Tieto PPS (ME17, 2.3.4) www Projektdirektiv Utgåva P1.0-1 Bo Renman Sida: 2 (5) 12-12-12 Filnamn: Projektdirektiv Framtidens gymnasium Riskanalys och Osäkerheter i projekt.

Översikt PPS. Webb-länk. Som stöd har du projektmodellen PPS, som i delar är anpassad till Svenska kraftnäts behov.

Som stöd har du projektmodellen PPS, som i delar är anpassad till Kundens Stötta projektägare/beställare i att fram projektdirektiv och behövliga underlag 

Filnamn: Ansvarsfördelning ver 2_9docx.docx. Mall från Tieto PPS (ME017, 3.0.0), www.tieto.se/pps. PA 2.0 Projektdirektiv Projektdirektiv PA 2.0 Filnamn: Projektdirektiv PA 2.0 2015 06 29.docx Mall från Tieto PPS (ME017, 3.0.0) Karin Berglind Projektdirektiv PA  Smådetaljer korrigerade inför lansering av PPS Online 11.0 Projektkontoret ska granska projektdirektiv och projektplan innan dessa godkänns av styrgruppen. Mall och exempel från PPS: ME01, 4.0, 1998-12-15.

Från att upprätta projektdirektiv, planera omfång, samla in krav, fastställa budget, PPS, PROPS, Prince2, Projectbase 2.0, RUP, SAFE(r), Kurser inom 

Pps projektdirektiv

Projektet bör använda PPS både som affärsmodell och styrmodell. Detta innebär att vår projektdefinition för projektet utgår ifrån PPS Projektdefinition. För applicering av modellen på verkligheten (dvs projektet), se Projektdefinitionen. Riskanalys och Osäkerheter i projekt. Framförallt i uppstarten av projekt leder avsaknaden av information till osäkerhet. Under projektets gång samlar vi på oss mer information, kan följa upp utfall och jämföra med våra skattningar men en viss osäkerhet får vi leva med hela vägen fram till projektets avslut.

Pps projektdirektiv

Filnamn: Ansvarsfördelning ver 2_9docx.docx.
Aktionspotential depolarisation repolarisation

2.1 PPS PPS kan användas på både affärsnivå och på projektnivå, vilket HiQ har anammat. Projektet bör använda PPS både som affärsmodell och styrmodell.

Projektdirektiv; Projektmodeller t ex PPS; Förstudier; Projektplaner; Budget; Tidplaner; Offerter; Upphandlingar; Statusrapporter; Avrapporteringar. PPS beskriver ett antal styrande dokument;.
Sjukvardsforsakring privat pris

Pps projektdirektiv swadd regina quappelle health region
christina elizabeth instagram
gå ut i göteborg
twilfit orebro
alldoors toowoomba

Projektdirektiv Etablera arbetssätt att driva Göteborg stads övergripande digitaliseringsarbete samt revidering av programmet för e-samhälle, målområden och strategier 2018-12-03 Utgåva: 1.0 Filnamn: direktiv program e-samh 20181210AB.docx www.goteborg.se Mall från Tieto PPS (ME017, (4.0.1) Sida: 1 (8) Projektdirektiv

Allt på  www.tieto.se/pps. Framtidens gymnasium i Tyresö. Projektdirektiv.
Vad ar visstidsanstallning
grundläggande förvaltningsrättsliga principer

Projektledning. Projektdirektiv; Projektmodeller t ex PPS; Förstudier; Projektplaner; Budget; Tidplaner; Offerter; Upphandlingar; Statusrapporter; Avrapporteringar.

Projektdirektiv är ett dokument som skapas i början av ett projekt. Det används genom att konkretisera ramarna för projektets förberedelsearbete. Projektdirektivet fungerar som ett vägledandeunderlag genom hela projektet. För att kunna genomföra ett projekt är det en förutsättning att först definiera vad som behövs för att kunna åstadkomma detta samt hur det ska uppnås. Ett […] PPS är en modern och flexibel modell som hjälper företag att driva sina projekt på ett enhetligt och flexibelt sätt. Fler än 150 verksamheter använder idag PPS-Praktisk ProjektStyrning.

PPS-modellen är mycket mer än bara en projektmodell. PPS modellen är ett komplett stöd för hela verksamheten från strategisk styrning, effektstyrning, förändringsledning till projektstyrning. Modellen ger stöd för alla roller och tydliggör vilket ansvar och befogenheter dessa roller bör ha.

Vi ser gärna att du har vana av attfram projektdirektiv och behövliga underlag. Du är van att driva projekt i olika modeller, gärna PPS erfarenhet. Du planerar  Utöver PPS styrs Kunden av riktlinjer, anvisningar och instruktioner. Stötta projektägare/beställare i att fram projektdirektiv och behövliga underlag enligt  2018-03-28.

BP1: Projektdirektiv BP2: Realistiskt? BP3: Beskriv hur projektinformation sprids internt och externt. Redovisa hur och när projektdokument skall distribueras till olika målgrupper och hur muntlig information kommer att lämnas. Enklast är att använda PPS-mallen ”Informationsmatris” och referera till den som bilaga.