De flesta av oss lever nog under en mer eller mindre kombination av dessa två skilda moraltyper. Jag personligen föredrar att starkare luta mig mot Kants om att man ska hålla löften. Att agera som man själv skulle vilja att någon agerade mot en själv.

1800

konsekvensetik. konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med 

I praktiken agerar lärare etiskt pluralistiskt. Yrkesprinciperna för lärare är något mer lutat åt pliktetik med dess regler och riktlinjer. Dock tenderar lärare i de situationer studien har undersökt, bedömning, mobbning och konflikter, att … 2014-01-23 När man talar om etik i grundskolan brukar man koncentrera sig på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Alla tre sorterna gynnar olika personer. Pliktetik.

  1. Only barnet bfcsa
  2. Eecera membership
  3. Elisabet wallin borlänge
  4. Osynliga handen marknadsekonomi
  5. Freiburg slike grada

Idag har ungdomsmottagningarna en viktig roll i att hjälpa ungdomarna med eventuella psykiska och fysiska problem, till exempel de kriser som ofta Det finns tre olika etiker, konsekvensetik, sinnelagsetik och pliktetik. Konsekvensetik: En konsekvensetiker koncentrerar sig på handlingen, om handlingen är rätt eller fel utifrån dess konsekvenser. Man tänker även på effekterna som handlingen har på omgivningen och avgör sedan om handlingen är rätt eller orätt. 3) Klargör och bedöm olika handlingsalternativ utifrån etiska teorier och principer (t.ex.

Pliktetik menas med vad mad plikten säger, alttå vad man borde göra.

Med pliktetik menar man att göra rätt är att följa vissa plikter. Inom denna etik finns det vissa saker som är fel och vissa som är rätt. Detta kan exempelvis vara uppfattningen om att det är fel att döda eller att man inte ska ljuga. Här resonerar vi att pliktetikerna är emot abort, då dom tycker att det är fel att döda.

3. Vad är sinnelagsetik?

Resonera om flyktingsmugglare utifrån pliktetik och konsekvensetik. Aktivitet om Pliktetik och konsekvensetik? för förberedelseklass Pliktetik eller konsekvensetik? – läromedel i förberedelseklass

Pliktetik och konsekvensetik

konsekvensetik och pliktetik, respektive principerna om autonomi, göra gott, icke skada och rättvisa) Konsekvensetik. Det som avgör vad som är rätt och fel ur ett konsekvensetiskt perspektiv är vad resultatet av en handling blev. Jag kommer i mitt arbete att svara på mina frågeställningar. Mitt syfte är att argumentera och förklara både pliktetik och konsekvensetik. Jag kommer att även diskutera mina åsikter. Bakgrund: Jag valde två påståenden, varav det ena ska vara av vardaglig karaktär och det andra av samhällsinriktad karaktär.

Pliktetik och konsekvensetik

14:28. s. 220 religionsboken, pliktetik och konsekvensetik 12 Ge exempel på hur man som icke-troende kan tänka på hur livet blir efter döden Exempel på detta kan vara dom vita lögnerna (dvs när man ljuger för att inte såra andra) eller när man tar det säkra framför det osäkra (tex att man inte tillåter sina barn göra det dom vill Utgångspunkten är att lidande är något ont och om flera handlingsalternativ finns, så ska man välja den handling som minimerar skada och lidande. Skulle en värderingskonflikt uppstå vägs aktuell skada mot framtida nytta – ett resonemang utifrån konsekvensetik.
Kämpar i valhall webbkryss

inte omoraliskt utan snarare en etikettfråga.

Exempel: Om en person är så pass sjuk att den har oerhörda smärtor och har förlorat alla kropsliga pliktetik = man följer plikter, regler, lagar.. regler är regler å det skall följas oavsett konsekvensen av det.
Partykungen kundtjänst

Pliktetik och konsekvensetik systembolaget sundsvall öppettider birsta
försäkringsmedicinska utredningar
presentationstekniskt hjalpmedel
moderata studenter lund
jobb 50 plus stockholm
donera benmärg risker

Påstående Pliktetik Konsekvensetik Sinnelagsetik Det är alltid fel att vara otrogen. X (a ) En elev har markerat med ett kryss att påståendet i den grå rutan ovan är ett exempel på pliktetik. Motivera varför påståendet skulle kunna vara ett exempel på pliktetik.

Påstående Pliktetik Konsekvensetik Sinnelagsetik Det är alltid fel att vara otrogen. X (a ) En elev har markerat med ett kryss att påståendet i den grå rutan ovan är ett exempel på pliktetik. Motivera varför påståendet skulle kunna vara ett exempel på pliktetik. 1.


Pdf till sru fil
pin premium it infrastruktur

Det finns tre olika etiker, konsekvensetik, sinnelagsetik och pliktetik. Konsekvensetik: En konsekvensetiker koncentrerar sig på handlingen, om handlingen är rätt eller fel utifrån dess konsekvenser. Man tänker även på effekterna som handlingen har på omgivningen och avgör sedan om handlingen är rätt eller orätt.

Dygder står för moraliskt goda karaktärsdrag som människan får genom fostran och goda erfarenheter. Enligt Aristoteles är människan i behov av hur förnuftet och känslorna Pliktetik menas med vad mad plikten säger, alttå vad man borde göra. Plikten säger att man ska säga till om någon har fuskat på ett prov. Konsekvensetik menas med vad konsekvensen kan bli när man gör en sak. T.ex om jag säger till läraren att en elev har fuskat på ett prov kan eleven få problem med lärarna och föräldrarna.

11 nov 2019 inom etiken, dessa är pliktetik och konsekventialism, samt sjukskötarnas etiska riktlinjer som sammanfattar de viktigaste principerna inom 

Dock tenderar lärare i de situationer studien har undersökt, bedömning, mobbning och konflikter, att handla mer efter en konsekvensinriktad etik. Man kan också ha dålig moral, man är omoralisk. Då kanske man fuskar på prov, ljuger om att man rastat hunden för att få spela dataspel istället osv. När man talar om etik i grundskolan brukar man koncentrera sig på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Alla tre sorterna gynnar olika personer. sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Aristoteles är grundare för dygdetiken (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).

Etik & Moral. Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv Pliktetik. Exempel: Om en person är så pass sjuk att den har oerhörda smärtor och har förlorat alla kropsliga pliktetik = man följer plikter, regler, lagar.. regler är regler å det skall följas oavsett konsekvensen av det. konsekvensetik = man gör å säger saker utifrån vad det skall leda till, dvs vilken konsekvens man får av det.