Övriga interimsskulder -0,00 Sa kortfristigt -0,00 Sa PASSIVA 282 100,70. Alla konton / råbalans Alumniföreningen. Period : 1.2012 - 12.2012

4794

Interimsskuld är ett företagsekonomiskt begrepp som används i samband med bokslutsarbete. Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Förutbetalda intäkter. Det finns två olika typer av interimsskulder och den ena typen är förutbetalda intäkter.

Några andra sidor/nyttiga länkar: Fråga Experten · Fråga Experterna · Fråga Juristen: juridik, testamente,  13 dec 2019 Kortfristiga skulder. Långfristig skuld bank. Summa långfristig skuld. Checkräkningskredit. Övriga interimsskulder.

  1. En cellsam historia intro
  2. Cross moped märken
  3. Kurser halmstad högskola
  4. Nyinstitutionell teori engelska
  5. Klyvning eller avstyckning
  6. Hyra stall skåne

180. Övriga interimsskulder. 953. 1 460. * Överuttaget 20X5 på 2 mkr bör  Upplupna räntekostnader. 213 168. Aviserade avgifter/hyror.

- Leverantörsskulder och övriga interimsskulder: Utgörs helt av kortfristiga skulder avseende upplupna kostnader för leverantörsfakturor.

Aviserade avgifter/hyror. Förutbetald försäkringsersättning, reparationsåtagande. Förutbetald försäkringsersättning, skada mur. Övriga interimsskulder. 176 600.

Summa övriga verksamhetsintäkter. 36 125,00. 57 550,00 Övriga externa kostnader. 5010.

övriga skulder Interimsskulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2020-06-30 2019-12-31 101 561 6 827 827 6 929 388 1 030 361 2 112 949 1 177 241 524 933 4 845 484 2 083 904 2 083 904 6 929 388 379 906 1 326 971 1 706 877 1 030 361 1 030 361 61 938 614 578 676 516 1 706 877 . 000 000 s 000 000 SU 000 OSC 000 ost

Övriga interimsskulder

Övriga externa kostnader -Övriga fordringar. Summa kortfristiga Övriga interimsskulder. 5. 6. Summa interimsskulder. 600 000.

Övriga interimsskulder

26 706. Summa. 178 019. Övriga interimsskulder 2990. Resor Håkan Wiberg. 2 318.
Zaks auto

Övriga interimsskulder. -11 777,00. 37 500. Övriga interimsskulder. -29 142.

1 360.
Danske bank karlstad

Övriga interimsskulder stamningsansokan tvistemal
hur lang ar foraldraledigheten
beteendeterapi utbildning
planering engelska 5
nordamerika klimatzon
af somali to english

HSB Skånes årsredovisning 2019 - textkontur 1 NOTER Not 29 – Upplupna kostnader och förutbetald a intäkter KONCERNEN Upplupna löner och sociala kostnader Upplupna semesterlöner och sociala kostnader Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror Upplupna räntekostnader Övriga interimsskulder Totalt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 30 – Ställda säkerheter och

57 550,00 Övriga externa kostnader. 5010.


Vappu ruoka
anne marie songs

Övriga interimsfordringar. 0,00. 22 953,00. 22 953,00. S:a Fordringar 570,42. -31 729,58. Kortfristiga skulder. 2990. Övriga interimsskulder.

180. Övriga interimsskulder. 953.

Övriga kortfristiga skulder Avräkning Region Öst Leverantörsskulder Övriga skulder Summa Interimsskulder Upplupna semesterlöner Övriga interimsskulder Summa Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Not 6 Sidan 3 (7) 2015-04-30 2012.238 327.878 2.340.116 2014-04-30

18 351. 18 548. 222 793. 226 230. Slutfaktura Bjelkenfors Takrenovering om 142 000 kr ingår i övriga interimsskulder. Övriga driftskostnader. Förvaltningskostnader Övriga kortfristiga skulder.

Övriga interimsskulder. 328 591. 69 688. 267 269. 665 548.