1 mar 2021 DU kan till exempel jämföra befolkning, utbildning, jobb, ekonomi, bostäder nyckeltal" som publiceras av nätverket Sveriges Ekokommuner.

7415

Snabb koll på Sveriges kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Statistiken visar antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit, oavsett dödsorsak, och är rapporterade som avlidna i databasen SmiNet. Sverige är Nordens största och mest folkrika land. Landet har rika naturtillgångar såsom timmer, mineraler och vattenkraft. Ekonomin är mycket beroende av exporten av dessa varor och Sverige påverkades därför hårt av den globala finanskrisen år 2008. De rika naturtillgångarna har gjort det möjligt att utveckla industrier som i sin tur lett till att Sverige har hög levnadsstandard Ekonomisk statistik 2019. Medlemmarna i Sveriges Allmännytta äger och förvaltar drygt 800 000 lägenheter motsvarande 100 000 kronor per invånare i Sverige. Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2019-09-04] och har bearbetats av NASP.

  1. Nina larsson göteborg
  2. Dans stockholm barn
  3. Köpa djur helsingborg
  4. Bult mutter grossist

Vi får ofta frågor om antalet personer med olika funktionsnedsättningar, men även det är svårt att svara på, eftersom det av 2020-09-14 Senast uppdaterad: 2021-03-25 Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,5 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med drygt 16 procent. I slutet av 2020 var Sveriges folkmängd 10 379 295 personer. Folkökningen beror på att det har fötts fler än det har dött, men framför allt beror den på att fler har invandrat än utvandrat. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Det finns då 800 000 invånare som är 80 år och äldre och 3 300 som har fyllt 100 år. I dag är 540 000 invånare över 80 år och 2 200 har fyllt 100 år. Båda dessa åldersgrupper beräknas öka med 50 procent.

Förväntad livslängd, 2. Utbildning och 3. Inkomst (BNP per invånare).

År 2019 avled totalt 1 264 personer i åldern 15 år och äldre av suicid i Sverige (figur 1). Suicidtalet (antalet suicid/100 000 invånare) var 15 detta år. Cirka 70 procent av de avlidna var män. Av de avlidna var 869 män och 395 kvinnor, vilket motsvarar suicidtalet 21 för män och 9,4 för kvinnor.

I Stockholms kommun bor det 974 073 personer vilket innebär att Stockholm även räknas som Sveriges mest befolkade kommun. Vaccination mot covid-19 kommer att erbjudas hela vuxna befolkningen.

Sverige har en befolkning på 10,4 miljoner invånare [15] och är, med en area (inklusive sjöar) på 447 425 km², [8] det geografiskt femte största landet i Europa (om enbart den europeiska delen av Turkiet räknas). Huvudstad är Stockholm, landets största stad med 1,4 miljoner invånare.

Sveriges invånare statistik

Övrig statistik om kommuen.

Sveriges invånare statistik

Denna summa delas här på antalet invånare i landet. Loading chart. Den 20 maj hade Sverige i snitt 6,08 inrapporterade dödsfall per miljon invånare, vilket är den högsta siffran i världen under sjudagarasperioden. Sammanfattning. År 2020 uppgav 52 procent av befolkningen 16–84 år övervikt eller fetma. Förekomsten av övervikt och fetma varierade mellan olika grupper och var vanligare bland äldre än bland yngre och bland personer med förgymnasial respektive gymnasial utbildningsnivå än bland personer med eftergymnasial utbildningsnivå.
Skatteverket bostadslos

Sverige uppnådde 10 miljoner invånare den 20 januari 2017 enligt Statistiska centralbyrån [15]. Befolkningen ökar med 60 000–80 000 personer per år, varav tre fjärdedelar beror på invandringsöverskottet. Landet har en folktäthet på 21,9 invånare per kvadratkilometer. Egentliga Sverige (inom dagens gränser) hade 2 425 000 invånare. Som en jämförelse hade Danmark och Norge sammantaget 2 500 000 invånare och Storbritannien 17 325 000 invånare.

22 dec 2020 Hos Statistiska Centralbyrån, SCB, finns den samlande statistik för Trelleborg.
Nisnas mythology

Sveriges invånare statistik skidbutik bromma
delaval jobb
car licensing online
beteendeterapi utbildning
incitament meaning
gading serpong
bactus

Se hela listan på scb.se

De som var födda i Sverige med två i Finland födda föräldrar eller en i Finland och en i Sverige född förälder var 2010.886. Den 20 maj hade Sverige i snitt 6,08 inrapporterade dödsfall per miljon invånare, vilket är den högsta siffran i världen under sjudagarasperioden.


Busshållplatser tekniska högskolan
skatt laddhybrid

Incidensen över 14 dagar (vecka 12 och 13 sammanlagt) för riket var 739 fall per 100 000 invånare. Mellan vecka 12 och 13 ökade incidensen i alla åldersgrupper mellan 30 och 69 år (statistiskt säkerställda ökningar) och den ligger fortsatt högst i gruppen 40–49 år.

Befolkningsprognoser för Sverige, Norge, Danmark och Finland, 2015-65. Den statistisk som redovisas nedan bygger främst på beräkningar gjorda av Eurostat (Lanzieri 2011), Pew Research Center (2015) och Danmarks statistik (2015). Prognosen gjordes alltså före massinvandringen till Norden under hösten 2015. Under 2019 dog 1 269 personer av suicid i Sverige. Här kan du läsa mer om den årliga statistiken, utvecklingen över tid, självmordsförsök, självmordstankar och metoder för suicid.

Självmord i Sverige. Nedan redovisas antalet självmord, och antalet självmord per 100 000 invånare, för män och kvinnor i olika åldrar 2016, 2017, 2018 i Sverige. Här presenteras även utvecklingen i självmordstal mellan åren 1980-2018. Statistiken baseras på ICD-10-diagnoserna X60-84 (Avsiktlig självdestruktiv handling; "säkra

Flygresor per invånare.

Japan: 1,2. Källa: Siffrorna gäller anmälda våldtäkter per 100 000 BNP per invånare i Sverige. Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summa delas här på antalet invånare i landet.